Invoerbelastingen particulieren

Invoerbelasting is een belasting die u moet betalen bij de invoer van goederen. Deze kan bestaan uit Algemene Bestedingsbelasting (ABB) of accijns.

Invoerbelastingen bij invoer van goederen in Caribisch Nederland

Invoerrecht

Het tarief aan invoerrecht wat u moet betalen is voor alle goederen op nihil (0%) gesteld. U betaalt dus geen invoerrecht.

Algemene bestedingsbelasting (ABB)

Het tarief aan ABB wat u moet betalen is, op enkele uitzonderingen na, voor alle goederen:

  • op Bonaire: 8%;
  • op Saba en Sint Eustatius: 6%.

Enkele uitzonderingen zijn:

  • Het ABB-tarief voor personenauto's en bestelauto’s op Bonaire bedraagt 25%. Voor Sint Eustatius en Saba is een progressief tarief van toepassing. Zie tarieventabel in Belastingwet BES artikel 6.19a.
  • Het ABB-tarief voor personenauto’s en bestelauto’s bedraagt 25%.
    Voor personenauto’s en bestelauto’s zonder een CO2-uitstoot (elektrische) bedraagt het ABB-tarief 0%. De definitie van personenauto en bestelauto’s is opgenomen in artikel 1.3 lid 1 letters t en u van de Belastingwet BES.

ABB of accijns

ABB

De ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. Heel algemeen gesteld is de douanewaarde de prijs van de goederen (aankoopwaarde), vermeerderd met vracht en verzekeringskosten tot de eerste plaats van binnenkomst op het eiland van invoer. Indien accijnsgoederen worden ingevoerd wordt ook het accijnsbedrag in de douanewaarde opgenomen.

Raadpleeg de Douane- en accijnswet BES (hoofdstuk 3) en de Belastingwet BES (artikel 6.18) indien u alles wil weten over het vaststellen van de douanewaarde en de componenten die voor de ABB-heffing in de douanewaarde moeten zijn begrepen.

Let op!

Bij het betalen van ABB over goederen die door een reiziger zijn meegenomen, is de bijtelling van vracht en verzekeringskosten niet van toepassing.

Accijns

Het tarief wat u aan accijns moet betalen varieert per soort accijnsgoed. De accijns wordt geheven over de hoeveelheid accijnsgoed die u invoert. Wat accijnsgoederen zijn, en een overzicht van accijnstarieven vindt u hier.

Let op:

Op Bonaire betaalt u bij het invoeren van alle accijnsgoederen accijns.

Op Saba en Sint Eustatius betaalt u alleen accijns bij het invoeren van benzine. Bij het invoeren van sigaretten, gedistilleerd en dergelijke betaalt u dus geen accijns op deze eilanden.