Bezwaar en beroep Douane

Douane Caribisch Nederland neemt dagelijks beslissingen tegenover u als belastingplichtige of belanghebbende.

Enkele voorbeelden:

  • U doet een aangifte ten invoer en moet ABB betalen. De Douane controleert uw aangifte en stelt vast welk bedrag u aan algemene bestedingsbelasting (ABB) en/of accijns moet betalen.
  • U wilt als onderneming een douane-entrepot vestigen en dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de inspecteur van Douane Caribisch Nederland. De inspecteur beslist op dit verzoek.

Douane Caribisch Nederland (de inspecteur) neemt een beslissing en zal deze motiveren, met name bij een afwijzing of afwijking.

In veel situaties wordt een beslissing van de inspecteur bij wet een beschikking genoemd.

Natuurlijk kan het zo zijn dat u het bij een afwijzing of afwijking niet eens bent met die beslissing, ondanks de motivatie. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen. De inspecteur zal de kwestie dan nogmaals beoordelen met inachtneming van de argumenten die u in uw bezwaarschrift heeft opgeschreven. Vervolgens doet de inspecteur een uitspraak.

Deze uitspraak zal inhouden dat uw bezwaar

  • of wordt toegewezen;
  • of gedeeltelijk wordt toegewezen;
  • of wordt afgewezen.

Veel gestelde vragen worden beantwoord bij 'Vraag en antwoord'