Teruggaaf btw bij export vanuit Nederland

Woont u buiten de EU en koopt u in Nederland nieuwe goederen die u in uw bagage naar buiten de EU brengt? Dan kunt u achteraf de betaalde btw terugkrijgen.

U kunt daarover afspraken maken met de winkelier/leverancier van de goederen. U moet voor de goederen die u meeneemt een factuur hebben. De waarde op de factuur van de goederen die u meeneemt moet hoger zijn dan € 50, inclusief btw en eventuele andere belastingen.

  • U moet bij het verlaten van Nederland of de EU de (kopie-) factuur aan de Douane laten zien. De Douane controleert:  
  • of uw vaste verblijfplaats buiten de EU is
  • of u de goederen zelf meeneemt
  • of de factuur door een Nederlandse winkelier/leverancier is afgegeven 

Als de goederen die u meeneemt dezelfde zijn als de goederen die op de (kopie-)factuur staan, tekent de douaneambtenaar de (kopie-) factuur voor uitvoer af. Daarna stuurt u de (kopie-) factuur aan uw leverancier. Met de door de Douane afgetekende factuur toont uw leverancier bij de Belastingdienst aan dat de goederen zijn uitgevoerd. Uw leverancier hoeft dan geen btw te betalen. Uw leverancier kan de btw aan u terugbetalen. De Belastingdienst of de Douane bemiddelt daarbij niet.

Ook kunnen tussenpersonen (zoals Tax-refund organisaties) worden ingeschakeld. Uw leverancier kan u hierover informeren.

Let op!

Bij aankomst op Bonaire wordt op grond van onderstaande voorwaarden, het bedrag aan interne belastingen (btw) waaraan de betrokken goederen in het land van oorsprong of van uitvoer onderworpen zijn, uit de de douanewaarde gelaten. De voorwaarden zijn:

1. Dat het bedrag aan interne belastingen apart vermeld staat op de factuur.

2. Dat u kunt bewijzen dat die goederen van de interne belasting (btw) werden of zullen worden vrijgesteld ten voordele van de koper.

Om de btw terug te krijgen, moet u de goederen uiterlijk aan het einde van de 3e maand na de maand van aankoop meenemen naar buiten de EU.

Deze regeling geldt ook voor personen die zich voor het einde van de derde maand na aankoop buiten de EU vestigen. Daarvoor gelden speciale regels!