Internetaankopen

U woont op Bonaire, Saba of Sint Eustatius en u wilt via Internet, via de post of de telefoon iets kopen buiten uw eigen eiland. De goederen die u koopt, worden ingevoerd op uw eiland. Het kan zijn dat u invoerbelasting moet betalen, zoals ABB (Algemene Bestedingsbelasting) of accijns.

De goederen worden per post of koerier op mijn adres afgeleverd. Ben ik dan ABB verschuldigd?

Niet altijd, er geldt voor een beperkte hoeveelheid goederen vrijstelling van ABB. De hoeveelheid goederen die zonder betaling van ABB kan worden ingevoerd wordt aangeduid als zendingen met een te verwaarlozen waarde. In onderstaand overzicht is de vrijstelling opgenomen.

Vrijstelling voor zendingen met een te verwaarlozen waarde

Vrijstelling van ABB kan worden genoten indien de waarde van de goederen, inclusief vracht-/portokosten, niet meer dan USD 28,00 bedraagt. Alcoholische producten en tabak en tabaksproducten zijn van de vrijstelling uitgesloten.

Invoeren goederen zonder vrijstelling

De Post of het koerierbedrijf dat de goederen ontvangt zorgt ervoor dat een aangifte bij de Douane wordt ingediend waarbij betaling van de verschuldigde ABB plaatsvindt. De ABB bedraagt:

  • 6% bij invoer van goederen op Saba, en Sint Eustatius;
  • 8% bij invoer van goederen op Bonaire.

De ABB wordt berekend over de douanewaarde van de goederen. Dit is de prijs van de goederen, vermeerderd met alle kosten, zoals vracht- en portokosten, tot het eilandgebied van bestemming.

Wanneer er sprake is van invoer van accijnsgoederen op Bonaire dan bent u, naast de ABB, ook accijns verschuldigd. Bij reizigersbagage vindt u een overzicht van de accijnstarieven.

Het koerierbedrijf of de Post zal vervolgens de ABB en eventuele accijns bij u in rekening brengen.