Goederen ontvangen van familie of vrienden

Een familielid, vriend of kennis heeft mij goederen toegezonden, wat nu? Wat gebeurt er wanneer deze goederen niet met vrijstelling van ABB en/of accijns kunnen worden ingevoerd?

De Post of het koerierbedrijf dat de goederen ontvangt zorgt ervoor dat een aangifte bij de Douane wordt ingediend waarbij betaling van de ABB plaatsvindt. De ABB bedraagt:

  • 6% bij invoer van goederen op Saba, en Sint Eustatius;
  • 8% bij invoer van goederen op Bonaire.

“De ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. Heel algemeen gesteld is de douanewaarde de prijs van de goederen (aankoopwaarde), vermeerderd met vracht en verzekeringskosten tot de eerste plaats van binnenkomst op het eiland van invoer. Indien accijnsgoederen worden ingevoerd wordt ook het accijnsbedrag in de douanewaarde opgenomen.

Raadpleeg de Douane- en accijnswet BES (hoofdstuk 3) en de Belastingwet BES (artikel 6.18) indien u alles wilt weten over het vaststellen van de douanewaarde en de componenten die voor de ABB-heffing in de douanewaarde moeten zijn begrepen.”

Wanneer sprake is van invoer van accijnsgoederen kan het zijn dat u, naast de ABB, ook accijns verschuldigd bent. Bij reizigersbagage vindt u een overzicht van de accijnstarieven.

Het koerierbedrijf of de Post zal vervolgens de ABB en eventuele accijns bij u in rekening brengen.