Doorvoer, rechtstreeks zonder overlading of met overlading

Een aangifte voor de douanebestemming doorvoer wordt gedaan voor goederen die bestemd zijn om te worden overgebracht naar het buitenland. Onder ‘buitenland’ moet in dit geval worden verstaan: buiten Bonaire, Saba of Sint Eustatius. Het gaat dan om goederen die zich ‘onder douanetoezicht’ bevinden.

In de praktijk

Dat betekent in de praktijk dat de aangifte wordt gedaan voor goederen die zich bevinden:

  • in tijdelijke opslag;
  • in een douane-entrepot of
  • in een handels- en dienstenentrepot.

Doorvoer rechtstreeks of met overlading

  • Met ‘rechtstreeks’ wordt bedoeld dat de goederen rechtstreeks vanuit de opslaginrichting (meestal zal dit een ruimte voor tijdelijke opslag zijn) in het uitgaande vervoermiddel worden geladen.
  • ‘Met overlading’ betekent dat de goederen bij de opslaginrichting in een vervoermiddel worden geladen, over de openbare weg worden vervoerd naar het uitgaande vervoermiddel. Daar worden de goederen overgeladen in het uitgaande vervoermiddel. Eventueel kan in een ruimte voor tijdelijke opslag (RTO) nog uitgaande opslag plaatsvinden.

Voorbeeld: Een zending goederen ligt op Bonaire opgeslagen in het douane-entrepot van beheerder X. De zending is bestemd voor een op Curacao gevestigde afnemer en zal met een vliegtuig daar naar toe worden vervoerd.

Voor het overbrengen van de zending vanuit het douane-entrepot van beheerder X naar Bonaire International Airport (BIA) wordt bij de Douane een douaneaangifte ten doorvoer ingediend.

Nadat de Douane de aangifte heeft behandeld en toestemming tot uitslag van de goederen uit het douane-entrepot heeft verleend, kan de zending worden vervoerd naar de luchthaven (BIA).

Bij aankomst op de luchthaven meldt de vervoerder zich bij de Douane aldaar. Op de luchthaven worden de goederen direct in het uitgaande vliegtuig geladen. Het kan ook gebeuren dat het vliegtuig nog niet aanwezig is. In dat geval kunnen de goederen, in afwachting van de komst van het vliegtuig, worden opgeslagen in een ruimte voor tijdelijke opslag (RTO). Dit is de zogeheten uitgaande opslag.

Bijzonderheden bij het vervoer van goederen met toepassing van de douanebestemming doorvoer

De volgende bijzonderheden zijn van toepassing:

  • Douane Caribisch Nederland bepaalt of het vervoer open of gesloten moet plaatsvinden. ‘Gesloten’ wil zeggen dat het vervoer over land onder een douaneverzegeling moet plaatsvinden. Hiermee wordt gedurende het transport de identiteit van het goed verzekerd. Worden de goederen vanuit een ‘open douane-entrepot’ overgebracht naar een uitgaand vervoermiddel dan zal het vervoer naar dit uitgaande vervoermiddel meestal open (dat wil zeggen zonder douaneverzegeling) kunnen plaatsvinden.
  • Er moet een borg zijn gesteld voor verschuldigde invoerbelastingen indien de goederen, in tegenstelling tot de ingediende aangifte, een invoerbestemming krijgen;
  • Er is sprake van een ‘te zuiveren’ document (op de aangifte wordt een document afgegeven). Dit betekent dat het document bij de Douane ‘open’ blijft staan zolang de goederen het eiland niet hebben verlaten. Douane Caribisch Nederland zal de zending daarom zowel fysiek als administratief nauwlettend volgen. Zo moet in de Verklaring tot uitklaring melding worden gemaakt van deze goederen en het bijbehorende douanedocument.

Bevoorrading aan schepen en vliegtuigen

Schepen en luchtvaartuigen die op het punt staan te vertrekken naar het buitenland kunnen worden bevoorraad met provisie (eten en drinken), scheepsbehoeften, brandstoffen en smeermiddelen. Dit wordt beschouwd alsof er sprake is van doorvoer in het geval dat de betreffende goederen worden betrokken uit een douane-entrepot of uit een handels- en dienstenentrepot.

Aanspraak maken op bestemming doorvoer

Dat u aanspraak maakt op deze douanebestemming blijkt uit de codes die u heeft ingevuld in de vakken 1 en 37 van uw douaneaangifte. Deze codes vindt u in de Handleiding Enig document.