Actieve veredeling

Actieve veredeling is een vorm van tijdelijke invoer van goederen waarbij vrijstelling van algemene bestedingsbelasting (ABB) wordt verleend. Belangrijk is dat de goederen na de veredeling weer worden uitgevoerd.

Actieve veredeling is:

  • het bewerken van goederen, daaronder begrepen de montage, de assemblage en het aanpassen daarvan aan andere goederen;
  • het verwerken van goederen;
  • het herstellen van goederen, daaronder begrepen het reviseren en het afstellen.

Deze zogenoemde veredelingshandelingen kunnen plaatsvinden aan goederen die in Caribisch Nederland zijn binnengebracht. Belangrijk is dat de goederen na de veredeling weer worden uitgevoerd. De informatie die onder ‘Tijdelijke invoer’ is opgenomen, geldt ook bij actieve veredeling, met de volgende uitzonderingen:

  • de douaneaangifte wordt altijd elektronisch gedaan;
  • toepassing van een Carnet ATA is bij actieve veredeling niet mogelijk.

Om goederen actief te kunnen veredelen moet u altijd in het bezit zijn van een vergunning van de inspecteur.

Vergunningverlening actieve veredeling

Een vergunning actieve veredeling wordt alleen verleend aan personen die op Bonaire, Saba, of Sint Eustatius zijn gevestigd.

In de vergunning is in elk geval opgenomen:

  • de termijn waarbinnen de tijdelijk ingevoerde goederen weer moeten zijn uitgevoerd;
  • de berekeningsmethode ten behoeve van het van invoerbelasting vrij te stellen bedrag;
  • de wijze waarop de tijdelijk ingevoerde goederen in de weer uit te voeren veredelingsproducten worden geïdentificeerd;
  • op welke wijze de vrijstelling wordt verleend. Dit kan namelijk zijn bij wijze van terugbetaling of onder borg (zekerheid) van eventueel verschuldigde belastingen.

Een vergunning actieve veredeling wordt niet verleend indien een op Bonaire, Saba, of Sint Eustatius gevestigd bedrijf in staat is om de voor de veredeling benodigde grondstoffen of halffabrikaten te produceren tegen vergelijkbare condities zoals prijs, kwaliteit en levertijd.