Tijdelijke invoer

Soms wordt een machine, apparaat, of ander goed tijdelijk in Caribisch Nederland Nederland ingevoerd, bijvoorbeeld om het tentoon te stellen of aan een potentiële koper te demonstreren. Wanneer deze situatie zich voordoet is toepassing van de douanebestemming tijdelijke invoer een mogelijkheid. Het goed wordt immers na korte tijd weer uitgevoerd. Gebeurt dit niet dan moet alsnog de invoerbelasting worden betaald.

Kan ik in Caribisch Nederland goederen altijd tijdelijk, met vrijstelling van invoerbelastingen invoeren?

Bij dit antwoord zijn de volgende zaken van belang:

  • Het hangt af van het doel waarvoor de goederen tijdelijk worden ingevoerd; Het herstellen van goederen is bijvoorbeeld een doel waarvoor vrijstelling van invoerbelasting kan worden verleend. Een overzicht met beschikbare vrijstellingen (doelen) vindt u hier.
  • Voor bepaalde vrijstellingen is een vergunning van de inspecteur van Douane Caribisch Nederland nodig om deze te kunnen toepassen; In de vergunning zal met name zijn opgenomen binnen welke termijn de tijdelijk ingevoerde goederen weer uitgevoerd moeten worden. De vergunning kan eenmalig zijn, maar ook een doorlopend karakter hebben.

Moet ik voor goederen die tijdelijk , met vrijstelling van invoerbelastingen kunnen worden ingevoerd altijd een elektronische aangifte (Asycuda World) bij de Douane indienen?

Nee, afhankelijk van de soort vrijstelling (soort goederen/doel) kan de aangifte soms ook mondeling worden gedaan. Dat geldt bijvoorbeeld bij de tijdelijke invoer van laadborden (pallets).
 

Kan ik in Caribisch Nederland een Carnet ATA (Carnet Admission Temporaire / Temporary Admission) gebruiken om mijn goederen tijdelijk in te voeren?

Caribisch Nederland doet mee in de overeenkomst tot gebruik van het Carnet ATA, dus u kunt dit document gebruiken om aan goederen de douanebestemming tijdelijke invoer te geven. Met name reizigers maken er gebruik van om andere goederen dan persoonlijke goederen tijdelijk te kunnen invoeren.

De goederen blijven in ongewijzigde staat. Meestal worden op een Carnet ATA vermelde goederen gebruikt om die te tonen of demonstreren aan potentiële klanten in verband met het plaatsen van een inkooporder. Ook wordt het document vaak gebruikt voor de tijdelijke invoer van beroepsmateriaal (meetapparatuur, uitrusting van filmploegen, en dergelijke).

Welke voorwaarden gelden nog meer bij tijdelijke invoer met vrijstelling?

  • de inspecteur kan verlangen dat door u een borg wordt gesteld (in verband met de voorwaarde van wederuitvoer);
  • indien de identiteit van de goederen bij invoer niet kan worden vastgesteld kan de inspecteur de vrijstelling weigeren. Met het vaststellen van de identiteit wordt bedoeld dat de Douane unieke kenmerken van de goederen vastlegt. Dit is van belang om te kunnen vaststellen bij uitvoer van de ingevoerde goederen.

Op welke wijze weet de Douane dat ik aanspraak maak op de douanebestemming tijdelijke invoer met vrijstelling van belastingen?

Dat u aanspraak maakt op deze douanebestemming blijkt uit de codes die u heeft ingevuld in de vakken 1 en 37 van uw douaneaangifte. Deze codes vindt u in de Handleiding Enig document.

Let op: er zijn verschillende regelingcodes (vak 37) mogelijk. Welke u nodig heeft hangt af van de vrijstelling die van toepassing is.