Hoe en waar dien ik een bezwaarschrift in en welke termijn geldt daarbij?

Een bezwaarschrift wordt schriftelijk (op papier) ingediend bij de inspecteur van Belastingdienst Caribisch Nederland. In dit bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Tevens ondertekent u dit bezwaarschrift met vermelding van de datum. U moet het bezwaarschrift indienen binnen 2 maanden na de dagtekening van de opgelegde belastingaanslag, bestuurlijke boete of beschikking.