Formulier Aankoop vastgoed

Persoonsgegevens nieuwe hoofdeigenaar:
Bent u een mede-eigenaar?(verplicht)
Gegevens nieuwe mede eigenaar
Kadastrale aanduiding
Waarvoor het onroerend goed wordt gebruikt
Recht van gebruik van een onroerend goed. Bijv. d.m.v. vruchtgebruik, erfpacht of eigendom
Waarde van het onroerend goed
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegeven om invulling te geven aan de wettelijke meldplicht voor de vastgoedbelasting (VGB). Deze meldplicht geldt voor de (hoofd)eigenaar van het onroerende goed niet voor eigen bewoning. Uw informatie wordt opgeslagen in het belastingen systeem en alleen ingezet voor de taxatie van uw onroerend goed voor de VGB.

Akkoordverklaring(verplicht)