Reizigersvrijstelling

De vrijstelling geldt alleen voor goederen die bestemd zijn voor uw persoonlijk gebruik. De vrijstelling geldt dus niet voor commerciële goederen of goederen met een kennelijk handelskarakter. De vrijstelling heeft betrekking op goederen die buiten het eiland van binnenkomst zijn verkregen.

Het betreft alle goederen, met uitzondering van alcoholische producten, tabak en tabaksproducten.

  • Vrijstelling van ABB tot een waarde van maximaal USD 500,- per persoon
  • Voor personen jonger dan 15 jaar is de vrijstelling beperkt tot USD 150,-per persoon

De vrijstelling geldt voor goederen tót de hierboven vermelde waarde. Indien een goed niet splitsbaar is en een hogere waarde heeft geldt daarvoor geen vrijstelling.

Voorbeeld: u heeft in het buitenland een fotocamera gekocht. De prijs was USD 520,-. Dan bent u over het gehele bedrag 8% (Bonaire) danwel 6% (Sint Eustatius, Saba) ABB verschuldigd.

Alcoholische producten, tabak en tabaksproducten
Vrijstelling van ABB en accijns voor maximaal:

  • 200 sigaretten óf
  • 50 cigarillo’s (die per stuk niet meer wegen dan 3 gram) óf
  • 25 sigaren óf
  • 125 gram rooktabak én
  • 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende drank met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol. óf
  • 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende drank, danwel mousserende wijn of likeurwijn, met een alcoholgehalte van 22% vol. of minder
  • én 2 liter niet-mousserende wijn
  • én 8 liter bier

Let op: De vrijstelling voor tabak en tabaksproducten geldt uitsluitend voor personen van 17 jaar en ouder. De vrijstelling voor gedistilleerde dranken enz geldt uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder.
Voor personeelsleden van vliegtuigen en schepen die worden gebruikt in het verkeer met het buitenland geldt de vrijstelling voor alcoholische producten, tabak en tabaksproducten voor de helft van de genoemde hoeveelheden.
De vrijstelling van accijns is uitsluitend effectief op Bonaire. Behalve op benzine wordt op Saba en Sint Eustatius namelijk geen accijns geheven.

Overzicht accijnstarieven