Online aangifte bij de Douane

Bij de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen in Caribisch Nederland moeten douaneformaliteiten worden vervuld, zoals de in- en uitklaringsformaliteiten en het indienen van douaneaangiften. Om te kunnen voldoen aan deze formaliteiten is bij Douane Caribisch Nederland de applicatie Asycuda World beschikbaar. 

Asycuda World is een aangifteprogramma dat via Internet bereikbaar is. Zo kunt u vanaf uw kantoor of huis de vereiste in- en uitklaringsformaliteiten en aangifteformaliteiten vervullen. Met de applicatie is het mogelijk om, samen met bijvoorbeeld een douaneaangifte, afzonderlijke bestanden naar de Douane te sturen zoals een factuur of vrachtbrief in pdf. Daarnaast biedt de applicatie de mogelijkheid om berichten uit te wisselen.

Het gebruik van Asycuda World is gratis. Uiteraard gelden voor u wel de gebruikelijke kosten van uw internetverbinding.

Welke voorwaarden zijn van toepassing om van Asycuda gebruik te kunnen maken?

Om van Asycuda World gebruik te kunnen maken, moet u zich registreren bij Douane Caribisch Nederland, team Klantbehandeling. Kijk voor hun contactgegevens op onze contactpagina.

Op het formulier waarmee u het registratieverzoek indient, vindt u ook de technische vereisten en algemene voorwaarden die bij gebruik van Asycuda World van toepassing zijn. Download en print het Autorisatieformulier Asycuda World hier.

Om de toepassing te kunnen gebruiken moet Java op uw computer zijn geïnstalleerd. U kunt deze software downloaden op de website van Java.

Installeren Asycuda

Hieronder treft u een link aan die verwijst naar het opstartprogramma voor Asycuda World.

Klik hier om het opstartprogramma van Asycuda World te downloaden

Welke douaneformaliteiten kan ik op dit moment met toepassing van Asycuda World vervullen?

  • de inklaringsformaliteiten (toepassing module ‘manifest’)
  • de volgende douaneaangiften indienen (toepassing module ‘declarations’):
    • invoer.

Wat betekent het toepassen van Asycuda World voor mij als importeur, douane-expediteur, douanevertegenwoordiger, of ondernemer bij het indienen van bijvoorbeeld een douaneaangifte?

Voor het doen van een douaneaangifte krijgt u de volledige lay-out van een Enig document (uitvoering Europese Unie) op uw computerscherm. U vult de velden van dit aangifteformulier in, zoals u dat ook doet bij een schriftelijke aangifte. U voegt de bijlagen (met name pdf- of jpeg-bestanden) aan uw aangifte toe en verzendt het elektronisch naar de Douane.

Een voorbeeld:

U wilt goederen invoeren en moet wegens deze invoer algemene bestedingsbelasting (ABB) betalen. U beschikt over de faciliteit regeling maandkrediet. U dient vanuit uw kantoor uw invoeraangifte in bij Douane Caribisch Nederland. De bij de zending behorende documenten worden aan de elektronische aangifte toegevoegd. De selectiekleur is groen, dat wil zeggen dat er geen inhoudelijke toetsing van de aangifte plaatsvindt. Doordat de verschuldigde ABB op uw maandkrediet kan worden afgeboekt ontvangt u binnen enkele minuten een bericht waarmee de goederen worden vrijgegeven.

Ik maak gebruik van Asycuda World. Hoef ik dan helemaal niet meer op het douanekantoor te komen?

Douane Caribisch Nederland heeft tot taak er op toe te zien dat alle douaneformaliteiten juist en volledig worden vervuld. Wanneer een inklaring of douaneaangifte is geselecteerd voor controle van de documenten (bv. factuur of vrachtbrief) zal dat in eerste instantie zoveel mogelijk gebeuren aan de hand van de meegezonden bestanden (in bv pdf- of jpeg-formaat). Toch zal het ook gebeuren dat de Douane in verband met een controle de originele documenten wil ontvangen. U zult deze documenten dan bij de Douane moeten overleggen. Uiteraard ontvangt u daarover bericht van de Douane. Dit bericht zal u via Asycuda World worden toegezonden.

Vanzelfsprekend ontvangt u via Asycuda World ook bericht als de Douane de aangegeven goederen wil inzien.

Moet ik van Asycuda World gebruik maken?

Het langs elektronische weg afwikkelen van de in- en uitklaringsprocedure en het indienen van douaneaangiften betekent aanzienlijk efficiënter werken voor zowel het bedrijfsleven als de Douane. Het beoogt uw gang naar een fysiek douaneloket zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom investeert Douane Caribisch Nederland nadrukkelijk in het gebruik van Asycuda World.

In de Douane en accijnswet BES is bovendien bepaald dat douaneaangiften elektronisch worden ingediend. Wanneer de aangifte voor een bepaalde douanebestemming door middel van Asycuda World elektronisch kan worden ingediend, zult u dus hiervan gebruik moeten maken. Slechts in bijzondere situaties mag worden afgeweken van de algemene regel dat een aangifte elektronisch wordt ingediend. Voorbeelden van toegestane afwijkingen zijn:

  • de mondelinge aangifte voor door een reiziger meegevoerde (handels)goederen;
  • de vereenvoudigde aangifte waarbij de indiening van een factuur of handelsdocument geheel of gedeeltelijk in de plaats treedt van de elektronische aangifte;
  • het gebruik van een formulier Enig document (schriftelijke aangifte) of ander door de inspecteur van Douane Caribisch Nederland aan te wijzen document als noodprocedure indien als gevolg van een technische storing het automatiseringssysteem langere tijd buiten bedrijf is.

Meer weten over Asycuda World?

Heeft u vragen over de toepassing van Asycuda World of wenst u meer informatie over het aanmelden voor een Asycuda training? Neem dan contact op met Douane Caribisch Nederland, team Klantbehandeling of met de contactpersoon voor Asycuda World. Kijk voor hun contactgegevens op onze contactpagina.