Invoer

Invoer is de meest gebruikte douanebestemming. Hiermee worden de goederen definitief in het vrije verkeer gebracht. Bij het invoeren van goederen bent u invoerbelasting (invoerrechten, algemene bestedingsbelasting en/of accijns) verschuldigd, tenzij een vrijstelling geldt.

Let op! Het tarief aan invoerrecht bedraagt nihil. U hoeft dus deze belasting dus niet te betalen.

Maandkrediet

Om aan goederen de bestemming invoer te geven levert u bij de Douane een invoeraangifte in. Tenzij vrijstelling van toepassing is, moet u op deze aangifte direct de invoerbelasting bij Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) betalen. De Douane en accijnswet BES biedt de mogelijkheid dat u niet steeds per aangifte de verschuldigde invoerbelasting betaalt. Dit is de zogenoemde vergunning maandkrediet. Het betekent dat alle betalingen aan invoerbelasting van door u aangegeven goederen gedurende een kalendermaand worden verzameld door B/CN.

U ontvangt van B/CN aan het begin van de nieuwe maand een overzicht van de belastingen waarvoor u krediet heeft genoten. Het totaal van deze belastingen betaalt u in één keer bij B/CN. Deze betaling moet zijn gedaan binnen 8 kalenderdagen na afloop van de kalendermaand waarin de douaneschuld is opgebouwd.

Op deze wijze kunt u het aangifteproces eenvoudiger afwikkelen en beschikt u sneller over de goederen.

Verzoek om in aanmerking te komen voor maandkrediet

  • u dient een schriftelijk verzoek in bij de inspecteur van Douane Caribisch Nederland, team Klantbehandeling (zie voor de gegevens onder contact);
  • bij het verzoek voegt u een uittreksel van de inschrijving van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel;
  • in het verzoek vermeldt u het aantal aangiften ten invoer dat per maand gemiddeld door u bij Douane Caribisch Nederland wordt ingediend en per soort invoerbelasting het bedrag waarvoor u maandkrediet wil genieten. Houdt u hierbij rekening met een eventuele groei van uw invoeractiviteiten;
  • namens de Ontvanger van Belastingdienst Caribisch Nederland zal de inspecteur in overleg met u de hoogte van het bedrag vaststellen voor het maandkrediet, en welk bedrag hiervoor door u aan borg (zekerheid) moet worden gesteld.

In de vergunning maandkrediet kunnen nadere voorwaarden worden opgenomen.

Vrijstelling van invoerbelasting

In veel gevallen geldt er vrijstelling van invoerbelasting. Dit is afhankelijk van:

  • het soort goederen;
  • de bestemming van de goederen;

In de meeste gevallen geldt een vrijstelling voor zowel de algemene bestedingsbelasting (ABB) als voor de accijns, maar niet altijd. Bij de rubriek ‘documenten’ vindt u een overzicht met alle vrijstellingen bij definitieve invoer van goederen.

Toepassing  vrijstelling op aangifte ten invoer

Om te zorgen dat de vrijstelling op uw aangifte ten invoer wordt toegepast, vermeldt u in de aangifte die u bij de Douane indient, in vakken 1 en 37 de juiste codes. Deze codes zijn opgenomen in de Handleiding Enig document die u vindt in de rubriek ‘downloads’ Door vermelding van deze codes zal de aangifteapplicatie van Douane Caribisch Nederland (Asycuda World) de vrijstelling toepassen. Uiteraard zal de Douane ook controleren of u terecht aanspraak maakt op een bepaalde vrijstelling van invoerbelasting.