Wanneer krijgen mijn goederen de status oorsprong LGO of APS?

Uw goederen kunnen de status oorsprong LGO of APS krijgen indien aan de bij die regelingen behorende oorsprongsregels wordt voldaan. Soms is eenvoudig te bepalen of uw goederen aan de regels voldoen, bijvoorbeeld wanneer zij volledig op een van de eilanden zijn geproduceerd.

Soms is het moeilijker te bepalen, bijvoorbeeld wanneer goederen van buiten de eilanden zijn ingevoerd en vervolgens een bewerking of verwerking ondergaan. U zult altijd moeten kunnen aantonen dat u terecht aanspraak maakt op een zogeheten oorsprongtoekenning.