Landen en Gebieden Overzee (LGO)

Bonaire, Sint Eustatius en Saba vormen een onderdeel van de associatieregeling Landen en Gebieden Overzee (LGO).

Dit betekent dat goederen vaak tegen een gunstig douanerechtentarief in de Europese Unie (EU) kunnen worden ingevoerd. Hiervoor is het van belang dat deze goederen de zogeheten status oorsprong LGO krijgen.

Uw goederen kunnen de status oorsprong LGO krijgen indien aan de bij die regelingen behorende oorsprongsregels wordt voldaan. Vanaf 1 januari 2020 is ook het systeem van geregistreerde exporteurs (het REX-systeem) geïntroduceerd in de LGO. 

Het REX-systeem is een nieuw systeem voor het certificeren van de oorsprong van goederen dat door de Europese Unie is geïntroduceerd, met het oog op preferentiële handelsregelingen, waaronder de preferentiële regelingen en tariefpreferenties op basis van het LGO-besluit. Het REX-systeem vervangt volledig het huidige systeem van oorsprongscertificering op basis van certificaten van oorsprong (EUR.1) uitgegeven door overheidsinstanties (waaronder Douane CN).

Het REX-systeem is gebaseerd op zelfcertificering door exporteurs die de oorsprongsverklaringen zelf zullen opstellen. Om een verklaring van oorsprong te kunnen afleggen, moet de exporteur een geregistreerde exporteur worden, wat betekent dat de exporteur in de database van de Europese Unie (EU) moet worden geregistreerd door de bevoegde autoriteit van zijn land (Douane CN).

Meer informatie over de oorsprongsregels in dit kader is te vinden in het LGO-besluit.