Waar vind ik de oorsprongsregels?

De LGO-oorsprongsregels zijn opgenomen in het LGO-besluit

De BES-eilanden (Bonaire, Saba en Sint Eustatius oftewel Caribisch Nederland) hebben samen met alle andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten) de status van Landen en Gebieden Overzee (LGO). LGO-landen zijn niet-Europese landen en gebieden die bijzondere betrekkingen hebben met de Europese Unie (EU). Deze bijzondere betrekkingen zijn gericht op de economische en sociale ontwikkeling van LGO-landen en zijn geregeld in het LGO-besluit.

Het LGO-besluit voorziet onder bepaalde voorwaarden in een gunstiger douanetarief of vrijstelling van invoerrechten voor goederen die vanuit een LGO-land ingevoerd worden in de Europese Unie. Het is hiervoor van belang dat deze goederen van oorsprong uit een LGO-land zijn.

Goederen aanmerken als goederen van oorsprong van de BES-eilanden

Uw goederen kunnen de status van oorsprong LGO krijgen indien er voldaan wordt aan de oorsprongsregels. Voor goederen die volledig op de BES-eilanden zijn verkregen of geproduceerd is het vrij eenvoudig te beoordelen of die aan de regels voldoen. Voor goederen die buiten de BES-eilanden zijn verkregen en die op BES-eilanden een bepaalde bewerking of verwerking hebben ondergaan is het wat moeilijker te beoordelen of die aan de regels voldoen.

Hoe kan ik in de EU aantonen dat mijn goederen de status “oorsprong LGO” hebben?

Wordt aan de oorsprongsregels voldaan dan kunt u bij uitvoer van uw goederen het certificaat van oorsprong (EUR. 1) gebruiken. Als bewijsstuk van de status “oorsprong LGO” kunt u in het EU-land van import het EUR. 1 certificaat gebruiken.

U kunt uw specifieke situatie voorleggen aan Douane Caribisch Nederland, team Klantbehandeling (zie voor de gegevens onder contact) . Doe dit ten minste twee weken vóórdat de goederen zullen worden uitgevoerd.