Hoe toon ik in de Europese Unie aan dat mijn goederen LGO- of APS-oorsprong bezitten?

Is duidelijk dat aan goederen de status LGO- of APS-oorsprong kan worden toegekend, dan overlegt u bij uw aangifte ten uitvoer een volledig ingevuld EUR-certificaat (LGO) of Form.A (APS). De volgende stappen zijn:

  • Douane Caribisch Nederland zal de aangifte ten uitvoer en het oorsprongsdocument controleren;
  • Het oorsprongsdocument wordt voorzien van enkele aantekeningen en dienststempelafdruk (de zogenoemde visering);
  • U ontvangt het oorsprongsdocument terug;
  • De goederen worden naar Europa getransporteerd;
  • Het door Douane Caribisch Nederland geviseerde oorsprongsdocument wordt vervolgens door de EU-importeur ingediend bij de Douane van de EU-lidstaat, op het moment dat de goederen daar worden ingevoerd.