Doorgaand vervoer

De douanebestemming doorgaand vervoer wordt gebruikt als goederen na binnenkomst op Bonaire, Saba, of Sint Eustatius over de weg rechtstreeks naar een andere locatie worden overgebracht waar zij het betreffende eiland weer verlaten.

Voorbeeld:

Een motoronderdeel arriveert op de luchthaven van Bonaire. Het onderdeel is bestemd om direct te worden overgebracht naar een schip dat bij de olieterminal op het eiland ligt afgemeerd. Met dit schip wordt het motoronderdeel weer buiten Bonaire gebracht. In deze situatie wordt na de inklaringsprocedure voor het motoronderdeel de aangifte doorgaand vervoer ingediend.

Welke bijzonderheden gelden bij de douanebestemming doorgaand vervoer?

De volgende bijzonderheden zijn bij deze douanebestemming van toepassing:

  • Douane Caribisch Nederland zal bepalen of het vervoer open of gesloten zal moeten plaatsvinden. ‘Gesloten’ wil zeggen dat het vervoer over land onder een douaneverzegeling moet plaatsvinden. Hiermee wordt de identiteit van het goed gedurende het transport verzekerd;
  • Het vervoer moet rechtstreeks, zonder onderbreking, plaatsvinden;
  • Er moet een borg zijn gesteld voor verschuldigde invoerbelastingen indien de goederen, in tegenstelling tot de ingediende aangifte, toch een invoerbestemming krijgen;

Er is sprake van een ‘te zuiveren’ document (op de aangifte wordt een document afgegeven). Dit betekent dat het document bij de Douane ‘open’ blijft staan zolang de goederen het eiland niet hebben verlaten. Douane Caribisch Nederland zal de zending daarom zowel fysiek als administratief nauwlettend volgen. Zo moet in de Verklaring tot uitklaring melding worden gemaakt van deze goederen en het bijbehorende document.

Op welke wijze weet de Douane dat ik aanspraak maak op de bestemming doorgaand vervoer?

Dat u aanspraak maakt op deze douanebestemming blijkt uit de codes die u heeft ingevuld in de vakken 1 en 37 van uw douaneaangifte. Deze codes vindt u in de Handleiding Enig document.