Wanneer kan ik een uitspraak op mijn bezwaarschrift verwachten?

De inspecteur moet binnen negen maanden na de datum van ontvangst zijn beslissing aan u laten weten. Dat is een maximale termijn. Belastingdienst Caribisch Nederland streeft naar een aanzienlijk kortere termijn waarbinnen de uitspraak wordt gedaan.

De termijn waarbinnen de inspecteur een beslissing neemt, de afdoeningstermijn, kan langer worden indien de indiener van het bezwaarschrift is gevraagd nadere documentatie te overleggen.