Kan ik wachten met betalen zo lang er geen uitspraak is op mijn bezwaarschrift?

Nee, in beginsel moet u aan uw betalingsverplichting voldoen. Mocht na behandeling van uw bezwaar blijken dat u te veel heeft betaald, dan krijgt u uw geld natuurlijk terug. Eventueel kunt u bij de Ontvanger van Belastingdienst Caribisch Nederland wel verzoeken om uitstel van betaling.