Kan ik een bezwaarschrift indienen bij een mondeling verzoek en mondelinge afwijzing?

U moet bij de Douane schriftelijk kenbaar maken dat u het mondelinge besluit in schriftelijke vorm wenst te ontvangen. U moet uw verzoek om een schriftelijke uitspraak binnen vier weken na de datum van het mondelinge besluit indienen Op basis van de schriftelijke uitspraak van de Douane kunt u vervolgens een bezwaarschrift indienen.