In welke gevallen kan ik een bezwaarschrift bij de Douane indienen?

U kunt een bezwaarschrift indienen bij één van de volgende situaties:

  • de indeling van goederen in de naamlijst van goederen (het geharmoniseerd systeem); toelichting: dit betreft in de regel de vermelding van de goederencode in een aangifte.
  • de berekening van een bedrag aan invoerrechten, algemene bestedingsbelasting (ABB), accijns, bestuurlijke boeten, kosten en interest; toelichting: dit betreft vaak een verplichting tot betaling die voortvloeit uit een aangifte, maar kan ook een op zichzelf staande betaling zijn, zoals bij kosten.
  • een beschikking op grond van de Douane en accijnswet BES (DABES). toelichting: dit betreft een beslissing die in de DABES als beschikking is aangeduid.

Niet iedere beslissing van de Douane (de inspecteur) wordt in de DABES een beschikking genoemd. Toch kunt u tegen praktisch iedere beslissing van de inspecteur een bezwaarschrift indienen. In de DABES is namelijk bepaald dat de inspecteur binnen negen maanden na ontvangst van een schriftelijk verzoek een beschikking afgeeft.