Hoe en waar dien ik een bezwaarschrift in en welke termijn geldt daarbij?

Een bezwaarschrift wordt schriftelijk ingediend bij de inspecteur van Douane Caribisch Nederland, team Klantbehandeling (zie voor de gegevens onder contact). In dit bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Tevens ondertekent u dit bezwaarschrift met vermelding van de datum. U moet het bezwaarschrift indienen binnen 2 maanden na de dagtekening van de mededeling van het vastgestelde bedrag van de douaneschuld, bestuurlijke boete of beschikking.