Andere bezwaarschriften

Op de andere pagina's heeft u kunnen lezen in welke gevallen door u een bezwaarschrift kan worden ingediend. Daarbij gaat het om bezwaarschriften die zijn gebaseerd op de Douane en Accijnswet BES.

In die wet zijn echter ook bepalingen opgenomen waarbij een eventueel bezwaarschrift is gebaseerd op de Belastingwet BES. Dit doet zich met name voor bij de vestiging van een accijnsgoederenplaats (AGP)  en de daarbij horende binnenlandse accijnsheffing. In de praktische uitwerking voor het indienen van een bezwaarschrift (denk bijvoorbeeld aan de termijn van indiening, uitspraak, motivatieplicht)  levert dit echter geen verschillen op.