Toelichting AangifteBiljet IB A 2019

De toelichtingen IB blijven vrijwel gelijk, slechts de bedragen voor de belastingvrije som en de ouderen toeslag veranderen jaarlijks. Meer informatie over tarieven en belastingvrije bedragen vindt u hier.