Uitstel indienen jaarrekening Opbrengstbelasting 2020

De uiterste indieningsdatum voor de jaarrekening Opbrengstbelasting 2020 is 30 september 2021. Door de huidige omstandigheden, veroorzaakt door het coronavirus, is het goed denkbaar dat bedrijven en organisaties dit niet voor deze datum voor elkaar krijgen.

Aangifte inkomstenbelasting
Beeld: Unsplash - Cytonn Photography

Daarom wordt automatisch uitstel verleend  tot en met 31 december 2021.

Bedrijven en instellingen hoeven hier niets voor te doen.

Ze moeten niet vergeten om  de jaarrekening getekend  door de directeur, bestuurder of gevolmachtigde uiterlijk 31 december in te dienen. Hiermee wordt voorkomen dat er een boete wordt opgelegd door de Belastingdienst.

 Voor vragen kan men terecht bij balie@belastingdienst-cn.nl of tel. 715-8585.