Geen Algemene bestedingsbelasting over de invoer en levering van mondkapjes, coronavaccins en –testkits

Met terugwerkende kracht over de periode 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 geldt een ABB-tarief van 0% voor:  

  • de invoer en het leveren van mondkapjes
  • de invoer van vaccins en (niet-commerciële) testkits zijn vrijgesteld van ABB. De invoer en levering van commerciële testkits is wel belast met ABB. De dienst bestaande uit het tegen vergoeding vaccineren of testen is belast, tenzij deze is vrijgesteld op grond van 6.11, eerste lid, onderdeel c, Belastingwet BES.
Algemene bestedingsbelasting

Om te voorkomen dat de ABB een belemmering vormt voor de levering en het gebruik van COVID-19 vaccins en testkits, gelden de navolgende tijdelijke goedkeuringen:

Met terugwerkende kracht over de periode 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 geldt een ABB-tarief van 0% voor:

  • de dienst van het vaccineren met COVID-19-vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd als coronavaccins, tenzij er ter zake een vrijstelling van toepassing is;
  • het leveren en invoeren van COVID-19-vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd als coronavaccins;
  • het leveren en invoeren van COVID-19-testkits die voldoen aan de LCI-richtlijn van het RIVM én aan de bijlage bij deze richtlijn ‘Aanvullende informatie diagnostiek COVID-19’;
  • het testen met deze testkits;

Met terugwerkende kracht over de periode 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 geldt een ABB-tarief van 0% voor :

  • het invoeren van COVID-19-testkits die op de lijst van de Europese Commissie staan en een CE-markering hebben;
  • het testen met deze testkits;
  • het invoeren van Antigeen-zelftesten waarvoor de Minister voor Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend, zodat deze op de Nederlandse markt mogen worden gebracht, en deze in Caribisch Nederland mogen worden ingevoerd. Voor de invoer van deze zelftesten geldt een ABB-tarief van nihil, tenzij er ter zake een vrijstelling van toepassing is. Meer informatie kunt u hier vinden.

Het kabinet wil het vaccineren tegen, en testen op corona zo goedkoop mogelijk maken. Daarom voert het tijdelijk dit ABB-tarief van 0% in.

Op welke manier vraag ik de teveel betaalde ABB van de bovenstaande goederen terug?

Bij Terugbetaling leest u hoe u dat doet.

Andere belastingmaatregelen vanwege corona

Behalve dat er geen algemene bestedingsbelasting verschuldigd is over de invoer en leveringen van mondkapjes, coronavaccins en -testkits hebben wij nog meer maatregelen genomen om bedrijven en burgers te helpen tijdens de coronacrisis.