Verlenging versoepelingen Belastingdienst Caribisch Nederland

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis geven aanleiding voor tijdelijke (verlenging van) versoepelingen van verschillende fiscale regelingen. De volgende, tijdelijke versoepelingen gelden tot 1 oktober 2021, voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Gebouw Belastingdienst Caribisch Nederland

Uitstel van betaling van belastingschulden

Ondernemers die tijdelijk in de liquiditeitsproblemen zijn gekomen vanwege de coronacrisis, konden uitstel van betaling aanvragen. Vanwege de aanhoudende impact van de maatregelen rondom het coronavirus, wordt deze regeling verlengd. Het verzoek dient uiterlijk 30 september 2021 ingediend te zijn.

Verlaging invorderingsrente (percentage interest)

Het percentage van de interest dat momenteel 6% bedraagt, wordt verlaagd naar een percentage van 0,0. Dit geldt slecht voor degenen die dit hebben verzocht en in aanmerking zijn gekomen voor bijzonder uitstel van betaling.

De invorderingsrente gaat stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 januari 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 2% vastgesteld,  op 1 januari 2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 6%.

Verklaring betaalgedrag

Voor verklaringen betaalgedrag (bijvoorbeeld noodzakelijk voor het verlenen van vergunningen) geldt dat openstaande schulden voor de Loonbelasting (LB) van naheffingsaanslagen, die gedurende de uitstelperiode zijn opgelegd, geen negatieve effecten zullen hebben voor het verkrijgen van deze verklaring.

Melding betalingsonmacht

Als u uitstel van betaling heeft verzocht op de verschuldigde belasting die behoorde te zijn afgedragen of voldaan tussen 12 maart 2020 en 1 oktober 2021, dan ziet de Belastingdienst dit ook als een tijdige melding van betalingsonmacht.

Betalingsverzuimboeten

Verzuimboeten voor betalingsverzuimen die in de periode van 12 maart 2020 tot aan de datum waarop het uitstel van betaling geldt zijn opgelegd, worden ambtshalve vernietigd. Dit geldt voor alle belastingmiddelen waarvoor de tijdelijke bijzondere uitstelregeling van dit besluit geldt.

Gebruikelijk loon

Voor de gebruikelijk loon regeling geldt dat, onder bepaalde voorwaarden, het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 en 2021 gelijk mag zijn aan de commerciële winst (maar nooit negatief). Als het feitelijk betaalde loon hoger is moet dat bedrag uiteraard worden gevolgd.

Algemene bestedingsbelasting

Over de invoer en levering van mondkapjes, coronavaccins en –testkit is geen algemene bestedingsbelasting verschuldigd. Meer informatie is te vinden op deze webpagina.

Aanvullende informatie

Voor het volledige besluit van 28 juni 2021 dat op 30 juni 2021 in de Staatscourant is gepubliceerd, kunt u hier kijken. Voor vragen kunt u  contact opnemen met de Helpdesk van de Belastingdienst per mail: helpdesk@belastingdienst-cn.nl.