Regeling tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 5.7, 6.1, 6.3, 6.7l, 6.10, 6.11, eerste en tweede lid, 6.12, 6.15, 6.20, 6.21, 6.22, 6.25, eerste en derde lid, 6.26, 8.3, eerste en vijfde lid, 8.8, zevende lid, 8.11, tweede lid, 8.21, tweede lid, onderdeel b, 8.57, eerste en vierde lid, 8.58, eerste en tweede lid, 8.63, 8.128, derde lid, en 8.130, derde lid, van de Belastingwet BES.