VGEM-bepalingen

Naast haar fiscale taak heeft Douane Caribisch Nederland tot taak de samenleving te beschermen tegen goederen die de veiligheid en gezondheid van mens, dier en flora kunnen bedreigen. Denk hierbij aan de invoer van ongekeurde vleeswaren, niet-toegestane ‘geneesmiddelen’, wapens of drugs. Dit betreft de niet-fiscale taak van de Douane.

Bij deze taak opereert de Douane veelal samen met andere diensten. Zo zal de Douane goederen aan de grens tegenhouden indien niet volledig vaststaat dat de betreffende keuringsinstantie van Caribisch Nederland akkoord is met de invoer.

Internationale overeenkomsten

De achtergrond van deze taak kan internationaal- of interregionaal zijn. De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES-overeenkomst) is een voorbeeld van een internationale overeenkomst waar Nederland en ook Caribisch Nederland, zich bij heeft aangesloten.

De bepalingen waarin het verbod, of de beperkingen met betrekking tot de in- uit- en doorvoer van die goederen is opgenomen in een scala van afzonderlijke wetgeving.

Alle wetgeving samen

Het totaal van deze wetgeving wordt aangeduid als de VGEM-bepalingen. VGEM staat daarbij voor:

  • V = Veiligheid
  • G = Gezondheid
  • E = Economie
  • M = Milieu

Doorlopende en tijdelijke bepalingen

De meeste VGEM-bepalingen kennen een doorlopend, structureel karakter. Soms echter heeft een VGEM-bepaling een tijdelijk karakter. Hierbij kunt u denken aan een epidemie die zich door middel van bepaalde goederen kan verspreiden. Wanneer zich een dergelijke situatie voordoet zult u via het onderdeel actueel over de tijdelijke maatregelen worden geïnformeerd.