Verhuizen naar Caribisch Nederland

Wanneer u naar Caribisch Nederland verhuist en verhuisgoederen meeneemt, kunnen deze verhuisgoederen met vrijstelling van invoerbelastingen (ABB en accijns) worden ingevoerd. Verhuisgoederen zijn bijvoorbeeld een auto, meubels, apparatuur, kleding, persoonlijke spullen, huisdieren. Om vrijstelling te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen en over een door Douane Caribisch Nederland afgegeven vergunning beschikken.

Voorwaarden voor vrijstelling

Om de vrijstelling van belastingen bij invoer te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U verhuist van buiten Caribisch Nederland naar één van de eilanden van Caribisch Nederland en gaat daar wonen.
  • Uw normale verblijfplaats wordt één van de eilanden van Caribisch Nederland.
  • U woonde ten minste 183 dagen per kalenderjaar niet in Caribisch Nederland.
  • U hebt de goederen, met uitzondering van personenvoertuigen, ten minste 6 maanden in uw bezit en in uw gebruik.
  • U hebt een personenvoertuig ten minste 12 maanden in uw bezit en in uw gebruik.
  • U hebt de goederen gebruikt en u gaat ze ook voor hetzelfde doel gebruiken.
  • U overlegt een ondertekende lijst, waarop alle  goederen staan vermeld, waarvoor aanspraak op vrijstelling wordt gemaakt.
  • U voert de goederen in binnen 6 maanden nadat u in Caribisch Nederland  bent gaan wonen.
  • U gaat de goederen niet uitlenen, verpanden, verhuren of overdragen binnen 12 maanden na de datum waarop de goederen zijn ingevoerd.

Voor de toepassing van deze vrijstelling worden pleziervaartuigen, sport-/hobbyvoertuigen, alcoholhoudende dranken (meer dan een normale huishoudelijke voorraad) en tabaksproducten niet tot de verhuisgoederen gerekend. Met andere woorden: de vrijstelling geldt niet voor deze goederen.