Verhuizen binnen Caribisch Nederland

Indien u verhuist tussen de eilandgebieden van Caribisch Nederland zal een verzoek om afgifte van een vergunning verhuisgoederenvrijstelling moeten worden ingediend. Zonder vergunning bent u bij invoer van uw verhuisgoederen in het andere eilandgebied ABB verschuldigd en mogelijk accijns.