Investeringsvrijstelling vastgoedbelasting

Indien u investeringen hebt gedaan aan een onroerende zaak, bestaande uit bouw, verbouw, verbetering, uitbreiding of renovatie, dan kan de waardestijging die hieruit voortvloeit sinds 1 januari 2013 worden vrijgesteld voor de vastgoedbelasting.

Afhankelijk van het jaar waarin de investering is gemaakt, geldt de vrijstelling voor vijf of tien jaar. Als u een beroept wenst te doen op deze tijdelijke vrijstelling, dan kunt u middels een formulier hiervan melding doen. Dit formulier moet u bij de Belastingdienst/  Caribisch Nederland indienen binnen één jaar nadat de wijziging zich heeft voorgedaan. Voor wijzigingen die in 2013 hebben plaatsgevonden, kan in 2015 nog melding van worden gemaakt.

Verzoek om toepassing investeringsvrijstelling