Ben ik belastingplichtig voor de vastgoedbelasting?

Als een particulier of rechtspersoon aan het begin van een kalenderjaar een onroerende zaak in Caribisch Nederland in eigendom heeft die niet onder een vrijstelling valt, is er vastgoedbelasting verschuldigd.
 

Een onroerend zaak is bijvoorbeeld: een (vakantie)woning, een stuk bouwgrond of een bedrijfspand zoals een kantoor of restaurant.

Ook als de particulier of de rechtspersoon niet in Caribisch Nederland woonachtig of gevestigd is, is er sprake van belastingplicht voor de vastgoedbelasting.

Er is geen vastgoedbelasting verschuldigd als sprake is van een vrijstelling. Zie voor meer informatie het onderdeel "vrijstellingen"