Administratie

Tot de administratie, ook wel boekhouding, horen alle gegevens over uw onderneming die u op papier of elektronisch vastlegt. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is vooral belangrijk voor uw eigen bedrijfsvoering.

Uw administratie zeven jaar bewaren

Een goede administratie heeft u ook nodig om te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen, zoals het invullen van uw aangiften en als bewijs tegenover de Belastingdienst. U bent dan ook verplicht een goede administratie bij te houden die is afgestemd op de aard van uw bedrijf. Bovendien moet u uw administratie in principe zeven jaar bewaren.

U bent werkgever

Heeft u personeel in dienst, dan krijgt u ook te maken met de administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. U moet dan een loonadministratie aanleggen.