Wat moet ik doen bij aankomst?

Op de locatie van binnenkomst (luchthaven of zeehaven) meldt u bij de Douane dat u goederen meevoert waarvoor geen vrijstelling van ABB kunt krijgen. U bent verplicht deze melding te doen. De Douane zal naar de factuur van de goederen vragen en de verschuldigde ABB berekenen. U voldoet de ABB aan de Douane en ontvangt een kwitantie.

Uw melding wordt in wettelijke termen een mondelinge aangifte genoemd. Een mondelinge aangifte voor persoonlijke goederen kan gedaan worden tot een waarde van maximaal USD 1500,00. Is de waarde van het goed hoger, dan zal een elektronische aangifte bij de Douane moeten worden ingediend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het systeem Asycuda World.