Waarvoor moet ik betalen?

Als u méér goederen meeneemt dan u met vrijstelling van ABB mag invoeren, dan moet u ABB (Algemene Bestedingsbelasting) betalen. De ABB bedraagt:

  • 6% bij invoer op Saba of Sint Eustatius
  • 8% bij invoer op Bonaire

De ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. De douanewaarde is de prijs waarvoor u goederen heeft gekocht. U toont deze prijs aan met de aankoopfactuur. Heeft u geen factuur, omdat u de goederen bijvoorbeeld kado kreeg dan zal de douanebeambte in overleg met u de waarde vaststellen. Ook dan moet u namelijk ABB betalen.

Wanneer u meer accijnsgoederen meevoert dan met vrijstelling kan worden ingevoerd, zult u naast de ABB ook accijns moeten voldoen. Dit geldt uitsluitend bij invoer op Bonaire. Zie hiervoor het overzicht accijns.