Huisdieren

Reizen met een huisdier

Gaat u op reis met een huisdier dan moet u aan een aantal zaken denken:

  • Regel op tijd inentingen en reisdocumenten voor het dier.
  • U moet eigenaar zijn van het huisdier, of door de eigenaar gemachtigde begeleider.
  • Huisdieren zoals vb. honden en katten moeten een geldige gezondheidsverklaring hebben getekend door een officiële of daartoe geaccrediteerde dierenarts en afhankelijk van hun leeftijd, gevaccineerd zijn tegen rabiës.
  • De invoer in en de doorvoer door de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba van apen, honden en katten alsmede hondachtigen en katachtigen afkomstig uit één van de landen van het vasteland van Zuid- en Midden-Amerika, met uitzondering van Suriname, is verboden.
  • Het hierboven bedoelde verbod geldt niet ingeval het betreft de invoer van de huisdieren van iemand die zich metterwoon in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba vestigt en die deze dieren reeds vier maanden of meer in zijn bezit heeft.

Beschermde diersoort

Neemt u een beschermd dier mee? Dan moet u een CITES-document hebben. Informeer bij uw dierenarts of bij de autoriteiten in het land van vertrek. Zij weten of een dier beschermd is.

Dierziekten in het buitenland

Op uw vakantiebestemming kan een besmettelijke dierziekte heersen. Ziektekiemen kunnen meeliften met een huisdier dat u meeneemt of met uw bagage. Wees voorzichtig met direct contact met dieren in het buitenland.

Meer informatie

Op reis met huisdieren? Laat u vooraf goed informeren door uw reisbureau, de ambassade van het land van bestemming en natuurlijk ook uw dierenarts.