Geld en waardepapieren

USD 10.000 of meer meenemen aan geld en waardepapieren

Neemt u USD 10.000 of meer mee als u Caribisch Nederland in- of uit reist? Dan moet u aangifte  doen bij de Douane. Het maakt niet uit of u geld meeneemt of andere waardepapieren. Het is een meldingsplicht. U hoeft geen belasting te betalen.

U moet ook aangifte doen als u geen eigenaar bent, maar geld vervoert voor iemand anders.

Geld in vreemde valuta moet worden omgerekend naar USD’s.

Aangifte doen

U kunt aangifte doen met het aangifteformulier. Hierop staat aangegeven gegevens u moet invullen.

U kunt hier formulier verkrijgen bij de Douane op de luchthaven of bij de zeehaven. U vult het formulier in en geeft het daarna af bij de Douane.

U dient ook aangifte te doen als u aantoonbaar samen reist en uw reisgezelschap gezamenlijk geld ter waarde van USD 10.000 of meer met zich meeneemt.

Als u geen aangifte doet of een onvolledige of onjuiste aangifte, dan riskeert u een boete en/of een gevangenisstraf.