Vrijstelling overdrachtsbelasting

Soms is een overdracht vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Bijvoorbeeld:

• Een overdracht in het kader van een verdeling van een huwelijkse gemeenschap of nalatenschap aan rechtverkrijgende, zeg maar een van de echtgenoten respectievelijk een erfgenaam.

• Bij een inbreng van een onderneming in een maatschap of een vennootschap.

• Bij een overdracht van een nieuw vervaardigd gebouw of gedeelte van een gebouw en het bijbehorende terrein.