Tarief overdrachtsbelasting

Het tarief bedraagt 5%.

De heffing

De belasting wordt geheven van de verkrijger die zowel een natuurlijk persoon als ook een rechtspersoon kan zijn. Bij de overdrachtsbelasting heeft de notaris een belangrijke rol. Hij/zij zorgt er voor dat de verschuldigde belasting op aangifte wordt afgedragen aan de Belastingdienst.