Activiteiten in een HDE

Naast ‘gewone’ opslag mogen goederen in een HDE diverse behandelingen ondergaan die ten behoeve van de internationale handel nodig zijn. Voorbeelden van behandelingen aan goederen zijn: bewerken, verwerken, monteren, verpakken, en tentoonstellen. Voorwaarde is dat de Douane Caribisch Nederland deze behandelingen administratief kan volgen. Daarmee houdt zij overzicht op de in- uit- en opgeslagen goederen.

Naast de hiervoor genoemde opslag en diensten mogen in een HDE ook andere activiteiten plaatsvinden. Het betreft dan in de internationale sfeer te plaatsen:

  • handelsactiviteiten;
  • handelsondersteunende activiteiten;
  • andere dienstverlenende activiteiten.

die met of ten behoeve van de elektronische communicatie- en informatiemogelijkheden kunnen worden verricht.
Let op: de volgende diensten vallen hier niet onder:

  • financiële dienstverlening;
  • royaltybetalingen;
  • verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten.

U kunt artikel 5.2 van de Douane en Accijnswet BES raadplegen voor een nauwkeurige omschrijving van in een HDE toegestane diensten. Deze diensten zijn op grond van de Belastingwet BES vrijgesteld van ABB-heffing.