Verzamelloonstaat

Belastingdienst Caribisch Nederland heeft in 2012 een online verzamelloonstaat ontwikkeld. Dit betekent dat werkgevers hun jaaropgave, elektronisch via de website van de Belastingdienst in moeten dienen.

Mededeling voor werkgevers

Inhoudingsplichtigen ontvangen een brief met een uitnodiging. In deze brief wordt aangegeven dat u verplicht bent om jaarlijks aan de Belastingdienst op te geven wat u in voorgaand jaar betaald hebt aan personen die wel/niet tot u in dienstbetrekking hebben gestaan.

U wordt geacht om uw verzamelloonstaat elektronisch via de website van de Belastingdienst in te dienen.

De Belastingdienst streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening

Voor vragen met betrekking tot de verzamelloonstaat en/of uw persoonlijke inloggegevens kunt u contact opnemen met de Belastingdienst via e-mail: verzamelloonstaat@belastingdienst-cn.nl

Meer informatie voor werkgevers

Direct toegang: mijn.belastingdienst-cn.nl (u komt bij het login-scherm)

Handleiding Verzamelloonstaat 2018