Verzamelloonstaat

Belastingdienst Caribisch Nederland heeft in 2012 een online verzamelloonstaat ontwikkeld. Dit betekent dat werkgevers hun jaaropgave, elektronisch via MijnCN moeten indienen.

Mededeling voor werkgevers

Inhoudingsplichtigen ontvangen een brief met een uitnodiging. In deze brief wordt aangegeven dat u verplicht bent om jaarlijks aan de Belastingdienst op te geven wat u in voorgaand jaar betaald hebt aan personen die wel/niet tot u in dienstbetrekking hebben gestaan.

U wordt geacht om uw verzamelloonstaat elektronisch via MijnCN in te dienen.

De Belastingdienst streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening

Voor vragen met betrekking tot de verzamelloonstaat kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Meer informatie voor werkgevers

Direct toegang:
MijnCN (u komt bij het login-scherm)