Tabellen en rekenregels

De tarieven, belastingvrije som en toeslagen worden jaarlijks aangepast. Hieronder staan de tabellen en rekenregels van 2020 en 2021. In de rekenregels vindt u de belastingvrije sommen terug.

Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit dienstbetrekking, uitbetaald ná 31 december 2019 of 2020. In het Handboek Loonbelasting en Premies vindt u meer informatie over de wijze waarop u het loon vaststelt en waarop u de tabel moet gebruiken (‘tabelloon’) zie paragraaf 5.6.

De rekenregels zijn specifiek bestemd voor de ontwikkelaars van softwareprogramma’s.

Tabellen en rekenregels geldig vanaf 1 januari 2021

Tabellen en rekenregels geldig vanaf 1 januari 2020