Tabellen en rekenregels

De tarieven, belastingvrije som en toeslagen worden jaarlijks aangepast. Hieronder staan de tabellen en rekenregels van 2021, 2022 en 2023. In de rekenregels vindt u de belastingvrije sommen terug.

In het Handboek Loonbelasting en Premies vindt u meer informatie over de wijze waarop u het loon vaststelt en waarop u de tabel moet gebruiken (‘tabelloon’) zie paragraaf 5.6.

De rekenregels zijn specifiek bestemd voor de ontwikkelaars van softwareprogramma’s.

Tabellen en rekenregels geldig vanaf 1 januari 2024

Tabellen en rekenregels geldig vanaf 1 januari 2023

Tabellen en rekenregels geldig vanaf 1 januari 2022

Tabellen en rekenregels geldig vanaf 1 januari 2021