Handboek Loonheffingen

Vanaf 2011 publiceert de Belastingdienst/Caribisch Nederland jaarlijks een handboek voor iedereen die te maken heeft met de inhouding en afdracht van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de premies Besluit zorgverzekering BES. Het handboek is dus voor u bedoeld als u werkgever bent, maar bijvoorbeeld ook als u bij een loonadministratie werkt. Met ingang van 2018 is de naam gewijzigd van "Handboek Loonbelasting & Premies 20XX" in "Handboek Loonheffingen 20XX".