Gebruikelijk loon

Vanaf 1 januari 2023 is het normbedrag voor toepassing van de gebruikelijk-loonregeling aangepast.  Dit is verhoogd naar $25.000.

Het gebruikelijk loon is het loon dat een werknemer, die niet tevens aanmerkelijkbelanghouder is, aan loon zou genieten uit een soortgelijke dienstbetrekking als die van de aanmerkelijkbelanghouder. 
Het gebruikelijk loon van de aanmerkelijkbelanghouder wordt gesteld op ten minste USD 25.000 per jaar, maar kan ook op een hoger of op een lager bedrag worden gesteld. 
Als aannemelijk is dat in het economisch verkeer voor een soortgelijke dienstbetrekking, een lager loon dan USD 25.000 gebruikelijk is, wordt het loon gesteld op dat lagere loon. 

Voor meer informatie: raadpleeg het handboek loonheffingen paragraaf 13.4.1

https://www.belastingdienst-cn.nl/binaries/belastingdienst-cn-nl/documenten/brochures-en-formulieren/belastingdienst/lh/2023/handboek-loonheffingen-2023/Handboek+Loonheffingen+2023.pdf