Aanmelden als werkgever

Als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt, moet u zich als werkgever aanmelden bij uw belastingkantoor. U moet daarvoor het formulier Aanmelding nieuwe werkgever naar uw belastingkantoor sturen. Na uw aanmelding ontvangt u het Handboek loonbelasting en premies. Dit Handboek is ook te downloaden op deze site.

Starterspakket en handboek startende onderneming

Indien u nog niet bekend bent bij de Belastingdienst krijgt u bovendien een starterspakket. Hierin is opgenomen een handboek startende onderneming alsmede een formulier startende onderneming. In dit starterspakket zit ook het formulier aanmelding werkgever voor de loonheffing.

U kunt het starterspakket downloaden, of ophalen bij het belastingkantoor of de Kamer van Koophandel

CRIB-nummer

Na aanmelding ontvangt u een CRIB-nummer. Dit nummer vermeldt u steeds op uw correspondentie met de Belastingdienst.

De Belastingdienst geeft zo snel mogelijk nieuwe CRIB-nummers af na ontvangst van uw aanvraag. De Belastingdienst moet dan wel beschikken over alle noodzakelijke gegevens. Om de gewenste informatie te verstrekken gebruikt u de startersformulieren, die hierboven worden genoemd.

Al bekend als ondernemer maar nu voor het eerst personeel in dienst?

Indien u al bekend bent als ondernemer maar voor de eerste keer personeel in dienst neemt, gebruikt u alleen het formulier ‘aanmelding nieuwe werkgever’.

Let op! Het kan zijn dat u zich als werkgever heeft aangemeld, maar dat er feitelijk (nog) geen werknemer bij u werkt. U bent dan toch verplicht om op tijd aangifte te doen.

Geen personeel meer in dienst?

Indien u geen personeel meer in dienst heeft moet u dat bij de  Belastingdienst melden. De Belastingdienst stuurt u dan geen aangiften loonbelasting en premies meer. U bent wel verplicht om zodra er weer personeel in dienst treedt dit de Belastingdienst te melden.