Kosten

De kosten van de invorderings  maatregelen, zoals het versturen van een aanmaning of een dwangbevel en beslaglegging op – en verkoop van uw eigendommen, zijn voor uw rekening.

Berekening

Deze kosten zijn/worden als volgt berekend. Voor het:

  • betekenen van een dwangschrift met bevel tot betaling: USD 40, verhoogd met USD 3 voor elk geheel bedrag van USD 50 waarmee de gevorderde som USD 50 te boven gaat, met een maximum van USD 9333;
  • ingevolge een wettelijk voorschrift doen van een ander exploot: USD 40;
  • geven van kwitantie door de met de tenuitvoerlegging van een dwangschrift belaste deurwaarder ter zake van een aan deze gedane betaling ter afwering van een beslaglegging op roerende zaken: USD 20;
  • ingevolge een wettelijk voorschrift voor »gezien» doen tekenen van een exploot of een ander stuk: USD 4;
  • aanplakken van een exploot: USD 4;
  • doen aankondigen van een gedaan exploot in een dagblad: USD 4;
  • verzenden van een aanmaning tot betaling: USD 8.

Wat moet u betalen als u een aanmaning ontvangt?

Voor een aanmaning brengen wij kosten in rekening. Deze kosten bedragen USD 8. Behalve de belastingschuld en de invorderingsrente betaalt u dus ook aanmaningskosten.

Hoe en wanneer kunt u betalen na ontvangst van een aanmaning?

U moet ervoor zorgen dat uw betaling binnen twee weken na de datum op de aanmaning op onze rekening staat. U kunt via de bank betalen. De bank gegevens vindt u hier op de website.

U kunt sinds september 2018 tevens bij FDXC kosteloos, contant uw aanslag (en)betalen. 

U bent het niet eens met de kosten van de aanmaning

Als u het niet eens bent met de kosten van de aanmaning, b.v. doordat uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist. Dan raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Belastingdienst, afdeling invordering 715-8585.

Dwangbevel

Als u de belastingschuld ook na de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel. Dit wordt door de belastingdeurwaarder aan u of aan uw adres betekend. Een betekend dwangbevel geeft de Belastingdienst het recht om beslag te leggen op uw bezittingen. Ook hieraan zijn kosten verbonden.

Wat moet u betalen als u een dwangbevel ontvangt?

Voor een dwangbevel worden ook kosten in rekening gebracht. Deze komen boven op de belastingschuld, de invorderingsrente en de aanmaningskosten.

U bent het niet eens met de kosten van het dwangbevel

Als u het niet eens bent met de kosten van het dwangbevel, raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Belastingdienst, afdeling invordering 715-8585.