Invoerbelastingen bedrijven

Het tarief aan invoerrecht wat u moet betalen is voor alle goederen op nihil (0%) gesteld. U betaalt dus geen invoerrecht.

Algemene bestedingsbelasting (ABB)

De ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. In de douanewaarde zijn begrepen:

 1. de rechten bij invoer, belastingen en heffingen, met uitzondering van de ter zake van de invoer in een openbaar lichaam verschuldigde ABB;
 2. de bijkomende kosten, zoals kosten van commissie, verpakking, vervoer en verzekering tot de plaats van bestemming.

Raadpleeg de Douane- en accijnswet BES (hoofdstuk 3) en de Belastingwet BES (artikel 6.18) indien u alles wilt weten over het vaststellen van de douanewaarde en de componenten die voor de ABB-heffing in de douanewaarde moeten zijn begrepen.

Tarief ABB

Het tarief aan ABB wat u moet betalen is, op enkele uitzonderingen na, voor alle goederen:

 • op Bonaire: 8%;
 • op Saba en Sint Eustatius: 6%.

Enkele uitzonderingen zijn:

 • Het ABB-tarief voor personenauto’s en bestelauto’s bedraagt 25%.
 • Het ABB-tarief per 1-1-2020 voor personenauto’s en bestelauto’s zonder een CO2-uitstoot (electrische) bedraagt 0%. De definitie van personenauto en bestelauto’s is opgenomen in artikel 1.3 lid 1 letters t en u van de Belastingwet BES.

Vrijstellingen

De vrijstelling van ABB op eerste levensbehoeften bij invoer is sinds 1 januari 2013 uitgebreid. De vrijstelling is slechts van toepassing voor goederen ingedeeld in de hoofdstukken 4, 7 tot en met 11, 15, 17 en 19 van het geharmoniseerde systeem.

In grote lijnen betreft het de volgende categorie goederen die behoren tot de hierboven genoemde hoofdstukken van het geharmoniseerde systeem:

 • Hoofdstuk 4: Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig; eetbare producten van dierlijke oorsprong;
 • Hoofdstuk 7: Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden;
 • Hoofdstuk 8: Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen;
 • Hoofdstuk 9: Koffie, thee, maté en specerijen;
 • Hoofdstuk 10: Granen;
 • Hoofdstuk 11: Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten;
 • Hoofdfstuk 15: Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt
 • spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong;
 • Hoofdtsuk 17: Suiker en suikerwerk;
 • Hoofdstuk 19: Bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van melk; gebak.

Bij het betalen van ABB over goederen die door een reiziger zijn meegenomen, is de bijtelling van vracht en verzekeringskosten niet van toepassing.

Accijns

Het tarief wat u aan accijns moet betalen varieert per soort accijnsgoed. De accijns wordt geheven over de hoeveelheid accijnsgoederen die u invoert. Accijnsgoederen zijn: benzine, bier, wijn, overige alcoholhoudende producten en tabaksproducten.

Voor de accijnstarieven wordt hierbij verwezen naar hoofdstuk IV van de Douane- en Accijnswet BES.

Op Bonaire betaalt u accijns bij het invoeren en uitslag van alle accijnsgoederen.

Op Saba en Sint Eustatius betaalt u alleen accijns bij het invoeren en uitslag van benzine. Bij het invoeren van bier, wijn, overige alcoholhoudende producten  en tabaksproducten betaalt u op Saba en Sint Eustatius dus geen accijns.