Geautoriseerde marktdeelnemer

Een geautoriseerde marktdeelnemer is een betrouwbare partner in de goederenlogistiek. De Douane kan aan deze persoon bijzondere privileges toekennen die bijdragen aan een snelle(re) doorstroom van goederen.

Het verschil tussen geautoriseerde marktdeelnemer en een AEO

Er is geen verschil. In de Europese Unie wordt de status van geautoriseerde marktdeelnemer aangeduid met Authorized Economic Operator (AEO). Deze status is een wereldwijde ontwikkeling die in gang is gezet door de Wereld Douane Organisatie (WDO), moet als doel het creëren van veilige goederenketens vanaf het punt waar goederen worden verzonden tot en met het punt waar de goederen worden afgeleverd.

Type vergunningen

De status van geautoriseerde marktdeelnemer bestaat uit drie soorten vergunningen:

  • Geautoriseerde marktdeelnemer douanevereenvoudigingen;
  • Geautoriseerde marktdeelnemer veiligheid;
  • Geautoriseerde marktdeelnemer douanevereenvoudigingen én veiligheid.

Speelt deze ontwikkeling ook in Caribisch Nederland?

Douane Caribisch Nederland wil graag bijdragen aan ontwikkelingen op het terrein van geautoriseerd marktdeelschap. Momenteel gaat haar aandacht echter vooralsnog uit naar het faciliteren van onder meer standaard douanevereenvoudigingen.

Mocht u van mening zijn dat de status van geautoriseerd marktdeelnemerschap uw onderneming zou helpen bij bijvoorbeeld de export van goederen, neem dan contact op met Douane Caribisch Nederland, afdeling Klantbehandeling. Kijk voor de gegevens onder contact.